06 - 1443.4668 info@olke-bolke.nl

garanties en verzekeringen

Wat is de NBAV
De Nederlandse Branchevereniging voor Aangepaste Vakanties heeft als doel de belangen van de aangesloten leden te behartigen. Tevens wil zij het aanbod aan vakanties en aangepaste vakantieaccommodaties inzichtelijk maken voor de klant en de garanties voor de reiziger waarborgen. Verder maken de leden van de NBAV een vuist naar de overheid en de reguliere organisaties om de emancipatie en integratie van mensen met een functiebeperking te bevorderen.
NBAV leden voldoen aan een lange reeks van kwaliteitscriteria. Te denken valt aan criteria betreffende afdoende verzekeringen, goede opleiding begeleiders, juiste manier van weergave, (calamiteiten-) procedures, bereikbaarheid, service enz.

Wat is de ANVR
Ons bedrijf is aangesloten bij het Algemeen Nederlands Verbond van Reisondernemingen en bij de Vereniging van ANVR-Reisorganisatoren. Deze vereniging hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van de reizen en van de informatie daarover. De aangesloten leden bieden zekerheid en kwaliteit. Die zekerheid vindt je ondermeer terug in het feit dat ANVR-leden zijn aangesloten bij de SGR. Daarbij binden we ons aan uitspraken van de geschillencommissie. De ANVR- Reisvoorwaarden worden opgesteld in overleg met de Consumentenbond. Op onze reizen zijn de ANVR reisvoorwaarden van toepassing.

Wat is de SGR
De reizen die Flow Reizen publiceert vallen onder de garantie van SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis.

Reisverzekering
Mits je een eigen doorlopende verzekering hebt, hebben wij een reis-bagageverzekering voor je afgesloten met activiteitendekking. Denk wel aan een eigen risico van 50 euro per geval. Bij verlies en diefstal altijd aangifte doen op de vakantieplek! Geef dus wel aan je begeleider door dat er iets vermist wordt, zodat hij/zij samen met jou aangifte kan doen.

Annuleringsverzekering
Moet je voor aanvang van de reis of tijdens de reis annuleren door ziekte, ongeval, sterfgeval in de familie of andere geldige reden, dan kun je via deze verzekering je kosten declareren.

Hoe annuleer je een reis
Annuleren voorafgaande aan de reis kan alleen per aangetekende brief, gericht aan het kantoor van Flow Reizen, alleen dan is de annulering rechtsgeldig!

Bij annulering van de reis moeten de volgende bedragen altijd aan Flow Reizen betaald worden. De bedragen worden door de verzekering, mits je een goede reden hebt en mits je een annuleringsverzekering hebt afgesloten, terugbetaald.

  • Tot 3 maanden voor vertrek 25% van de totale reissom
  • Van 3 maanden tot 1 maand voor vertrek 50% van de totale reissom
  • Van 1 maand tot 8 dagen voor vertrek 75% van de totale reissom
  • Vanaf 7 dagen voor vertrek 100% van de totale reissom

LET OP, belangrijk
De verzekering is streng maar rechtvaardig. Men accepteert alleen aantoonbare annuleringszaken! Geen zin meer hebben, financiƫle problemen enz. worden niet gezien als goede reden om te annuleren. De totale afhandeling van verzekeringen in het algemeen kan 4 tot 8 weken duren, dat hangt een beetje af van de snelheid en de volledigheid waarmee jij alles invult en opstuurt.
Flow Reizen zal iedereen volledig bijstaan met het zo goed mogelijk afhandelen van verzekeringskwesties.