06 - 1443.4668 info@olke-bolke.nl

Garantie geregeld: STO Garant

Om te voldoen aan de wettelijke verplichte garantiestelling maakt Olke Bolke ruiterkampen gebruik van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. Je kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie vindt je op www.sto-garant.nl.

De werking

Omdat alle door Olke Bolke ruiterkampen aangeboden reizen vallen onder de garantie van STO Garant, betaal je de reissom niet aan Olke Bolke Ruiterkampen, maar aan de derdengeldenrekening van de Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze Stichting Derdengelden waarborgt je reissom tot na afloop van je reis. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan Olke Bolke ruiterkampen. Mocht Olke Bolke ruiterkampen voor het einde van je boeking in financieel onvermogen geraken, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling (zie www.sto-garant.nl/downloads) lees je hoe je daar in dat geval aanspraak op maakt.

Procedure

Nadat je het aanmeldformulier retour gestuurd hebt naar Olke Bolke Ruiterkampen ontvang je per E-mail een factuur van Olke Bolke Ruiterkampen ter bevestiging van de geboekte reis. Tevens ontvang je een e-mail van STO Garant (info@sto-garant.nl) met informatie over het voldoen van de betaling van deze factuur. Voor alle boekingen geldt dat het volledige boekingsbedrag voor aanvang van de boeking betaald dient te zijn aan de derdengeldenrekening.