06 - 1443.4668 info@olke-bolke.nl

Aanmelden voor een reis, hoe gaat het in zijn werk?

Voor het boeken

Lees de website goed door. Lees niet alleen alle details over je reis, maar ook alle informatie betreffende de doelgroep, onze manier van begeleiden, de annuleringsvoorwaarden en andere belangrijke zaken. Deze staan allemaal op de website! Dit voorkomt misverstanden en teleurstellingen. We proberen zoveel mogelijk informatie te plaatsen over de begeleide reizen maar als je twijfelt of vragen hebt, bel ons dan. Een telefonisch overleg kan snel duidelijkheid geven.

Er kan enkel een boeking worden gedaan door middel van het insturen van het aanmeldingsformulier zoals hieronder omschreven. Telefonisch kan wel een voorlopige reservering worden gemaakt.

Aanmelden voor een reis

Ga op de website naar Aanmelden en dan het Aanmeldformulier.

Je krijgt dan een aanmeldingsformulier voor een aanmeldingspakket van de reizen te zien. Kies voor welke reis je je wilt inschrijven, vul je persoonlijke gegevens in en klik op Verzenden.

Na deze klik ontvang je een bevestiging van je aanvraag per mail van Olke Bolke Ruiterkampen. Er wordt een optie (voor 3 weken) op deze reis gezet op jouw naam.

We sturen per omgaande je het aanmeldingspakket voor de door jouw gekozen reis toe.

Lees alles nog eens aandachtig door, vul het aanmeldingsformulier met het persoonlijk inschrijfformulier zorgvuldig in. Voeg eventuele bijlagen en een kopie van je ID bewijs of paspoort toe.

Onderteken het aanmeldingsformulier. Als je niet tekenbevoegd bent, dan moet er ook een handtekening van een tweede persoon bij die wel tekenbevoegd is. Zonder handtekening is er geen boeking.

Stuur voor het einde van de optietermijn het aanmeldingsformulier, je persoonlijk inschrijfformulier en bijlagen naar Olke Bolke Ruiterkampen op. Je kunt alles ook digitaal aanleveren per mail.

We gaan vertrouwelijk om met de door jou verstrekte gegevens. Hoe we ermee omgaan kun je lezen op onze privacypagina.

Waar op letten bij het invullen van het aanmeldings- en persoonlijk inschrijfformulier?

Deze dienen volledig en naar waarheid te worden ingevuld. Bij het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens behoudt de organisatie zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, ook tijdens de reis. Geef daarom zoveel mogelijk inzicht in je gedrag en karakter, zodat we dat kunnen bespreken met het begeleidersteam en onze begeleiding aan kunnen passen aan jouw wensen. Dat voorkomt onnodige misverstanden tijdens de reis.

Wij houden ons tijdens de reis aan de afspraken die op je persoonlijk inschrijfformulier staan, bijvoorbeeld: Als op het formulier staat dat wij geld of medicatie moeten beheren, of als er ingevuld is dat je niet alleen op stap mag (of juist wel), dan houden wij ons daar aan tijdens de reis. Vul daarom je persoonlijk inschrijfformulier correct en volledig in ter voorkoming van frustraties of misverstanden tijdens een reis. Verzwijg niets. Onze begeleiders hebben de verantwoordelijkheid om zich aan deze afspraken te houden tegenover jou en je ouders en/of begeleiders thuis.

Door het aanmeldingsformulier te ondertekenen geef je aan op de hoogte te zijn van en akkoord te gaan met onze manier van begeleiden en:

– de algemene voorwaarden van Olke Bolke Ruiterkampen

–  de reisvoorwaarden van de VvKR

– de STO Garant regeling

Bijlagen

Stuur eventuele bijlagen meteen mee bij inschrijving en niet vlak voor of bij vertrek! Dit kunnen bijvoorbeeld bijlagen zijn betreffende de medicatie, behandelplan, diagnoses, enz. Wij zijn heel blij met handvatten hoe er thuis wordt omgegaan met bepaalde situaties en karakters.

Je hebt het aanmeldingspakket ingevuld, ondertekend en opgestuurd. Wat nu?

Na ontvangst van jouw aanmeldingspakket zullen we de ingevulde formulieren eerst bekijken. Bij twijfel of als een formulier niet volledig of onduidelijk is, zullen wij eerst met je bellen voordat wij tot boeken overgaan.

De bevestiging van de boeking: de Factuur

Je ontvangt, nadat we het aanmeldingspakket ontvangen hebben, binnen 5 werkdagen de factuur, die tevens de bevestiging van de boeking is. Je ontvangt slechts één factuur.

De betalingen van de reissom

Nadat je de factuur van ons ontvangen hebt, ontvang je van STO Garant per E-mail een uitnodiging met een gebruikersnaam en een wachtwoord. Je wordt gevraagd in te loggen op het beveiligde gedeelte van hun site. Na bevestiging van de uitnodiging kun je direct overgaan tot betaling. Op de factuur staan mogelijke deelbetalingen met vervaldata aangegeven. Voor alle betalingen geldt dat het volledige bedrag voor vertrek op de rekening dient te staan van SDCE. Indien hieraan niet is voldaan, behoudt Olke Bolke Ruiterkampen zich het recht voor om de geboekte reis te annuleren, waarbij de annuleringsvoorwaarden worden toegepast.

Ter aanvulling

In geval van faillissement zal STO Garant nooit meer kosten voor je kunnen maken dan maximaal de betaalde reissom.

Eventuele klachten of claims over jouw reis staan los van deze betaalmethode.

Te aller tijden kan je de transactie tot betalen stopzetten. STO Garant zal dan kijken of de reden tot stopzetting te maken heeft met (dreigend) faillissement van Olke Bolke Ruiterkampen.

Onze annuleringsvoorwaarden zijn bij deze manier van betalen gewoon van toepassing.

STO Garant is géén geschillencommissie.

De bijdrage van de kosten van de reisgarantie bij STO Garant is opgenomen in de reissom.

Kennismakings-dag

In de maand mei wordt ieder jaar een kennismakings-dag georganiseerd door Olke Bolke Ruiterkampen. Deze wordt gehouden in Alverna (Wijchen). Iedere reiziger ontvangt hiervoor t.z.t. een persoonlijke uitnodiging met een programma van de middag. Op deze dag komen vooral de vakantiegangers die voor de eerste keer met ons meegaan.

Reisboekje

Het reisboekje zal je uiterlijk 4 weken voor aanvang van de reis worden toegezonden.

In het reisboekje staan de afspraken over aankomst en vertrektijden, belangrijke adressen en telefoonnummers, een lijst van alle deelnemers met contactgegevens en wat er nog meer bekend en belangrijk is voor de reis.